Ciało człowieka prawie w całości pokrywają włosy – nie mamy ich tylko na podeszwach stóp i wewnętrznych częściach dłoni! Z ewolucyjnego punktu widzenia ich obecność w żadnej z części ciała nie jest przypadkowa, jednak dzisiaj zależy nam na włosach głównie z pobudek estetycznych – w końcu to właśnie włosy odgrywają dużą rolę w kształtowaniu naszego wizerunku. W niektórych miejscach są one bardziej widoczne i porządane, a w innych słabsze lub w ogóle niechciane… Szybki rozwój medycyny pozwala nam mieć nad nimi pełną kontrolę, np. za pośrednictwem przeszczepiania mieszków włosowych – teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by przenosić je z miejsca na miejsce, a jak jest w praktyce?

Sprawdź, jak wybrać lekarza do przeszczepu włosów.

Idealny kształt brwi

Dzisiaj dla odmiany skupimy się na brwiach, to przecież też włosy. Brwi nadają kształt twarzy i mają ogromny wpływ na nasz wygląd, dlatego tak wielu osobom zależy na tym by nie były za grube lub zbyt cienkie… Potrzeba posiadania idealnego kształtu brwi często skłania pacjentów do podejmowania różnych działań, które niestety często prowadzą do ich częściowego lub nawet całkowitego uszkodzenia. Czasami mamy również do czynienia z przypadkami, w których matka natura nie obdarza kogoś brwiami lub ich zarys jest niepełny. Skoro dokonujemy przeszczepu mieszków włosowych czy możemy tą metodą odbudować także brwi?

Przeszczep brwi

Metoda FUE polega na przeszczepianiu pojedynczych mieszków włosowych. Dawcą i biorcą jest ten sam pacjent, dzięki czemu ryzyko odrzucenia przeszczepu przez organizm praktycznie nie występuje. W przeciwieństwie do starej metody FUT, która polegała na wycinaniu płatu skóry, FUE daje możliwość wszczepiania mieszków włosowego praktycznie w dowolne miejsce na naszym ciele – także w miejscu brwi. Oznacza to, że zabieg przeszczepu brwi w teorii jest jak najbardziej możliwy, jednak w praktyce nie jest on często stosowany. Dlaczego? Głównym powodem jest brak odpowiedniego obszaru dawczego (miejsce, z którego pobiera się mieszki włosowe). W sytuacji, gdy pacjent chciałby zmienić kształt swoich brwi i wyrównać np. nieregularny, nierówny kształt, część brwi może posłużyć za materiał do uzupełnienia braków w innych ich częściach. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy pacjent nie posiada brwi. W takich sytuacjach zabieg FUE jest również możliwy, jednak obszarem dawczym stają się wówczas mieszki włosowe z głowy. Takie mieszki są, nie tylko cieńsze, ale i szybciej rosną (tak jak włosy na głowie). Pacjent decydujący się na zabieg musi być świadomy faktu, iż odbudowane w ten sposób brwi wymagają częstego obcinania.

Indywidualne podejście do pacjenta

W przypadku nietypowych zabiegów, jakimi są np. przeszczepy brwi, bardzo ważną rolę odgrywa konsultacja w gabinecie lekarskim. Doktor dopiero po dokładnym poznaniu obszaru dawczego i biorczego jest w stanie przedstawić pacjentowi możliwie najlepsze rozwiązania. Na sukces zabiegu niewątpliwie wpływ ma doświadczenie zabiegowca – to ona pozwala wyeliminować jakiekolwiek komplikacje, które w przypadku zabiegu wykonanego w obszarze twarzy, nie mogą mieć miejsca.