Łysienie androgenowe jest najczęstszym powodem wypadania włosów, które dotyka aż 80% mężczyzn i około 42% kobiet. Skłonność do niego jest uwarunkowana genetycznie i często występuje rodzinnie. Co prawda łysienie androgenowe nie zagraża zdrowiu, jednakże może znacząco wpływać na jakość życia, powodując kompleksy na tym tle, a w konsekwencji spadek pewności siebie. Na szczęście na rynku pojawia się wiele nowych rozwiązań w leczeniu AGA (androgenetic alopecia), czyli łysienia typu męskiego wywołanego hormonami męskimi, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Coraz częściej eksperci zalecają stosowanie minoxidilu doustnie pacjentom cierpiącym na łysienie typu męskiego. W ostatnich latach zalecane jest także stosowanie dutasterydu off-label (poza wskazaniami producenta), zarówno doustnie jak i śródskórnie.

Sprawdź, jak wybrać lekarza do przeszczepu włosów.

Badania dotyczące skuteczności dutasterydu

Pierwsze badanie kliniczne dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa śródskórnych iniekcji roztworem dutasterydu w stężeniu 0,05% w leczeniu łysienia androgenowego opublikowano w 2009r. [1] Czternastu z 28 pacjentów otrzymało serię 7 (2ml roztworu dutasterydu) iniekcji co 7 dni. Eksperci zaobserwowali wzrost gęstości włosów u 92,9% pacjentów w grupie przyjmującej dutasteryd, natomiast w grupie, która stosowała placebo wzrost gęstości włosów zaobserwowano tylko u 7,1% osób.

Badanie z 2013 roku przeprowadzone przez N.Sobhy [2] porównuje efektywność mezoterapii z użyciem samego dutasterydu w stężeniu 0,005%, dutasterydem 0,05% w roztworze dekspantenolu, biotyny i pirydoksyny oraz 0,9% soli fizjologicznej (w grupie kontrolnej). W badaniu brało udział 90 pacjentów. Każdy z nich otrzymał serię 9 iniekcji.

Efekty leczenia dutasterydem

Autor publikacji zaraportował znaczny wzrost liczby mieszków włosowych w fazie anagenu u pacjentów, którzy otrzymali roztwór 0,05% dutasterydu z witaminami z grupy B. W tym badaniu nie sprawdzono czy podanie witamin wraz z lekiem znacząco wpłynęło na zaobserwowany efekt.

Kolejne badanie z 2013 roku [3] porównuje skuteczność podania 2 ml dutasterydu (0,05% leku z dekspantenolem, biotyną i pirydoksyną) i soli fizjologicznej (0,9% NaCl) u 126 kobiet z rozpoznanym łysieniem androgenowym. Każda z pacjentek otrzymała 12 zabiegów mezoterapii w ciągu 16 tygodni. Poprawę kondycji włosów odnotowano u 62,8% pacjentek, które otrzymały dutasteryd, a w grupie stosującej placebo poprawę odnotowano tylko u 17,5%.

Kolejne badanie kliniczne przeprowadzone przez D.Saceda-Corralo [4] w 2017 roku polegało na podaniu 1 ml dutasterydu w mezoterapii (stężenie 0,01%) podczas każdej wizyty pacjenta. W badaniu wzięło udział 6 pacjentów z rozpoznanym AGA (5 mężczyzn i 1 kobieta). Zabiegi były wykonywane co 3 miesiące, przez okres 9 miesięcy. Wzrost gęstości włosów odnotowano u wszystkich pacjentów przyjmujących dutasteryd, nie zaobserwowano przy tym efektów ubocznych. W badaniach laboratoryjnych krwi eksperci nie zaobserwowali różnicy w poziomie hormonów przed i po podaniu leku.

Skuteczność dutasterydu potwierdzona klinicznie

Coraz więcej badań wykazuje większą skuteczność dutasterydu niż finasterydu w leczeniu łysienia typu męskiego. Dutasteryd hamuje izoenzymy 1 i 2 5-α-reduktazy z siłą odpowiednio 100 i 3 razy większą niż finasteryd. Środek zmniejsza także stężenie dihydrotestosteronu w surowicy o 90%. Ponadto długi okres półtrwania (ok. 4–5 tygodni) pozwala na zachowanie dłuższych okresów między zabiegami.

Podanie śródskórne dutasterydu stanowi bezpieczną alternatywę leczenia łysienia androgenowego, która może stać się powszechna w niedalekiej przyszłości, jako uzupełnienie leczenia doustnego dutasterydem lub jako jego zastępstwo w monoterapii.

Bibliografia:

[1] M.A. Abdallah, K.A. El-Zawahry, H. Besar; Mesotherapy using dutasteride-containing solution in male pattern hair loss: a controlled pilot study. J Pan Arab Leag Dermatol, 20 (2009), pp. 137-145

[2] N. Sobhy, H. Aly, A. El Shafee, M. El Deeb; Evaluation of the effect of injection of dutasteride as mesotherapeutic tool in treatment of androgenetic alopecia in males.; Our Dermatol Online, 4 (2013), pp. 40-45

[3] N. Moftah, N. Moftah, G. Abd-Elaziz, N. Ahmed, Y. Hamed, B. Ghannam, et al.; Mesotherapy using dutasteride-containing preparation in treatment of female pattern hair loss: photographic, morphometric and ultrastructural evaluation.; J Eur Acad Dermatol Venereol, 27 (2013), pp. 686-693

[4] D. Saceda-Corralo, A.R. Rodrigues-Barata, S. Vano-Galvan, P. Jaen-Olasolo; Mesotherapy with dutasteride in the treatment of androgenetic alopecia.; Int J Trichol, 9 (2017), pp. 143-14