Przeszczep włosów, tak jak każdy inny zabieg niesie ze sobą ryzyko komplikacji. Niezależnie od tego czy poddajemy się operacji na otwartym sercu, czy chirurgicznie pozbywamy zęba mądrości – zawsze istnieje ryzyko niepowodzenia lub doświadczenia przykrych efektów ubocznych. Podobnie jest w przypadku przeszczepu włosów, jednak ryzyko nieudanej transplantacji jest… praktycznie zerowe!

Sprawdź, jak wybrać lekarza do przeszczepu włosów.

Zabieg się uda, jeśli…

Istnieje kilka prostych zasad, których przestrzeganie jest przepustką do sukcesu. Przede wszystkim, aby przeszczep włosów mógł zakończyć się powodzeniem, zabieg powinien przeprowadzić doświadczony lekarz. Musimy pamiętać, że jest to zasada, od której w przypadku transplantacji nie ma odstępstw. Zdecydowana większość komplikacji związanych z tym zabiegiem jest efektem małego doświadczenia zespołu, dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego lekarza. Przed zabiegiem z pacjentem przeprowadzony jest szczegółowy wywiad i jeżeli jest taka potrzeba, lekarz zleca mu wykonanie szeregu rozmaitych badań. Odpowiednio przeprowadzona konsultacja medyczna stanowi niezwykle ważny element, ponieważ pozwala wyeliminować ewentualne przeciwwskazania do zabiegu. Już na tym etapie lekarz musi wykazać się ogromną wiedzą i doświadczeniem, tutaj nie ma miejsca na żadne, nawet najdrobniejsze pomyłki. Błędnie przeprowadzona kwalifikacja bez wątpienia odbije się na efekcie końcowym. To jak w przypadku budowania domu – bez odpowiednich fundamentów budynek nie przetrwa próby czasu. Jeżeli lekarz nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań do zabiegu, przeszczep powinien zakończyć się sukcesem.

Przeszczep włosów i życie po zabiegu

Znamy już zagrożenia, które mogą negatywnie wpłynąć na przebieg zabiegu, a czy coś złego może wydarzyć się w trakcie przeszczepu lub już po jego zakończeniu? Najczęstszymi zagrożeniami w trakcie zabiegu są uszkodzenia mieszków włosów podczas preparowania, nieprawidłowe przechowywanie mieszków od pobrania do wszczepienia oraz zbył długi czas trwania zabiegu. Z „nowymi” włosami zostajemy na długie lata, dlatego lekarz w trakcie zabiegu z dużą dokładnością musi nadać kształt linii włosów i dostosować ją do wieku i płci pacjenta. Jeżeli na tym etapie osoba wykonująca zabieg nie wykaże się odpowiednią precyzją, a co za tym idzie mieszki włosowe zostaną wszczepione pod nieodpowiednim kątem, odrastająca fryzura będzie układać się w nienaturalny sposób. Więcej szczegółów dotyczących niepoprawnie wykonanego przeszczepu włosów i przykrych konsekwencji, z którymi po transplantacji mogą borykać się pacjenci, opisałem w artykule „Konsekwencje źle wykonanego przeszczepu włosów”.

Czy organizm może odrzucić przeszczep?

Przeszczep mieszków włosowych pacjenta nie niesie za sobą ryzyka odrzutu. Organizm bez najmniejszych problemów poradzi sobie z „adaptacją” w nowej sytuacji, ponieważ przeszczepiana jest tkanka własna pacjenta. Musimy być świadomi ewentualnego ryzyka, niemniej jednak należy pamiętać, że gdy zabieg zostanie przeprowadzony przez doświadczonego lekarza, ryzyko jakiegokolwiek niepowodzenia przeszczepu włosów jest praktycznie zerowe.