Polityka poufności danych

Jesteś tutaj: Start / Polityka poufności danych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
informujemy, że HairCenter lek.Artur Kierach stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych wrażliwych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.
Wskazujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych wrażliwych jest HairCenter lek.Artur Kierach z siedzibą w Tychach, ul. Zaręby 25a, 43-100 NIP: 9491936246; 

2. Warunkiem udzielenia świadczeń oraz konsultacji online przez HairCenter lek.Artur Kierach jest podanie przez Państwa danych osobowych i danych wrażliwych oraz szczegółowe wypełnienie Historii Zdrowia i Choroby; 

3. Państwa dane są przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, rezerwacji terminu konsultacji lub zabiegu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, oraz do przesyłania korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1), dalej, jako RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 

4. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie przez personel HairCenter lek.Artur Kierach; 

5. Poza okresami przetwarzania danych w celach określonych w pkt 3 Państwa dane będą przechowywane przez 
cały okres istnienia HairCenter lek.Artur Kierach w celach archiwalnych; 

6. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania. W 
celu skorzystania z praw, o których mowa w zd. 1 należy doręczyć HairCenter lek.Artur Kierach stosowny wniosek. Wniosek można złożyć na recepcji w siedzibie HairCenter lek.Artur Kierach lub skierować na adres HairCenter lek.Artur Kierach przesyłką poleconą; 

1. HairCenter lek.Artur Kierach udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia; 

2. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W ramach prawa do przenoszenia danych, możecie Państwo wnioskować o uzyskanie skanów dokumentacji, na której znajdują się Państwa dane osobowe lub dane wrażliwe lub żądać przesłania przez HairCenter lek.Artur Kierach ww. danych bezpośrednio do innego administratora; 

7. W dowolnym momencie, możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingowe. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej na recepcji w siedzibie HairCenter lek.Artur Kierach, skierować na adres HairCenter lek.Artur Kierach przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konsultacje@about-hair.pl. HairCenter lek.Artur Kierach niezwłocznie, po otrzymaniu sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzać Państwa dane, których sprzeciw dotyczy; 

8. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć w formie pisemnej na recepcji w siedzibie HairCenter lek.Artur Kierach lub skierować na adres HairCenter lek.Artur Kierach przesyłką poleconą; 

9. Zgromadzone przez HairCenter lek.Artur Kierach dane osobowe i dane wrażliwe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; 

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez HairCenter lek.Artur Kierach Państwa danych osobowych i danych wrażliwych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą). 


Masz pytania?

Zapraszamy do skorzystania
z darmowej konsultacji on-line!

Rozpocznij konsultację