x

International Society of Hair Restoration Surgery

Doktor Artur Kierach dołączył do prestiżowego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów (International Society of Hair Restoration Surgery – www.ISHRS.org )

Artur Kierach MD is a member of International Society of Hair Restoration Surgery – www.ISHRS.org